sábado, 25 de febrero de 2012

Artículo Mediación Sistémica en castellano


CURSO DE CONSTELACIONES EN LA EMPRESA Y EN LA ORGANIZACIÓN


Mediació sistèmica: una mirada al sistema impuls a la gestió transformativa del conflicte


Avui m’agradaria parlar de la MEDIACIÓ SISTÈMICA. Entesa aquesta com aquell conjunt d’intervencions orientades a la gestió del conflicte ( més enllà de l’acte concret de mediar ) des de la vessant transformativa, que utilitza les metodologies i s’inspira en els principis del marc conceptual sistèmic.
Els conceptes claus que en determinen la pràctica són:

 El sistema es defineix com un conjunt d’individus i les seves característiques, i les relacions entre ells. De manera que, el malestar d’un individu és interpretat no com quelcom que és exclusivament seu, si no que té a veure amb el sistema al qual pertany. Des d’aquesta perspectiva, el conflicte l’entenem com una oportunitat; en aquest cas, una oportunitat pel sistema que amb una gestió positiva d’aquest, cerca una nova organització que suposi una millora en la dinàmica i un major benestar pels seus components.
 El moviment d’un dels components del sistema suposa si o si la reorganització del sistema. A partir d’aquesta idea prenen una força nova intervencions com la intermediació, la prevenció, l’assessorament; donat que tota incidència que tinguem sobre una persona promourà canvis sobre el conjunt del sistema al qual pertany.

Actualment, treballem en la direcció de 3 línees d’intervenció en la gestió positiva del conflicte des de la mirada sistèmica:

1. Constel·lació sistèmica amb la participació de les parts: la metodologia consisteix a conduir la constel·lació en presència de les parts participants del conflicte, on els representants són persones externes al sistema. Metodologia de la constel·lació:
 El conductor tria els representants, entre els participants al taller, per a aquelles persones que integren el sistema. Els configura, és a dir, els col·loca en l'espai relacionant-se entre ells. L'únic que han de fer els representants, és moure's o actuar d'acord amb el que percebin i / o sentin corporal i / o emocionalment mentre estan en el paper.
 A partir d'aquí el facilitador (coordinador) acompanya les parts en el desenvolupament de la constel·lació, orientant-se a través del que expressen verbal, corporal i emocionalment els representants, ajudant-se de frases i / o de moviments corporals, buscant una imatge de solució.
Després d’un procés dinàmic, obtenim una imatge en la que cadascú ocupa el lloc que li correspon i que ens ofereix:
 les dinàmiques que estan funcionant en la base del conflicte.
 construeix una narració comuna de quina és la situació.
 promou el canvi a partir de la presa
de consciència de les parts.

2. Anàlisi de casos. A partir de moviments sistèmics podem analitzar les dinàmiques del conflicte, també el paper del procés de mediació en el sistema,.... la qual cosa ens ajuda a prendre decisions sobre tipus d’intervenció a realitzar, la conveniència o no de continuar amb el procés o canvis a introduir en aquest. Molt efectiu en aquells casos que durant el procés s’aturen, s’encallen o no veiem clar que està passant.

3. Treball en sessions individuals o conjuntes: moviments sistèmics mitjançant els “clicks” amb els que podem ajudar a les parts, veient el seu sistema, a passar de les posicions i els interessos a les necessitats, i a elaborar un nou relat del que està passant. Metodologia:
 Demanem a la persona que triï entre els “clicks” els necessaris per
representar el seu sistema i els disposi segons ella creu que estan.
 En un segon moment, convidem a la persona que expressi com creu que se sent cada personatge en el lloc en el qual està.
 A partir de la disposició inicial fem un treball, mitjançant preguntes i apreciacions objectives que acompanya la persona a prendre consciència de la posició, sentiments i necessitats de cadascun dels representats en el sistema; i verbalitzar-ho. En aquest treball es produeix en moltes ocasions:

- el pas de la posició/interès a la necessitat
- col·locar-se en el lloc de l’altre
- ... elements fonamentals, aquests, en el procés de mediació
 Com a últim pas li proposem a la persona que mogui els “clicks” seguint la indicació que tots els personatges estiguin còmodes en el lloc que ocupa i en relació amb els altres personatges.

Per acabar, només dir que en l’aplicació de la mirada sistèmica a la mediació estem en constant investigació i desenvolupament, per treure el màxim profit de les possibilitats que ens ofereix aquest nou paradigma.

Marta Ponce Mas
Mediadora i consultora sistèmica
Ponència en la Jornada “Noves Metodologies aplicades a la Mediació”.
Mataró 2010
Revisió: Gener 2012