Serveis


- Consultoria i assessorament personal
       . acompanyament en la presa de decisions
       . gestió de conflictes intrapersonals i interpersonals
       . acompanyament en situacions de crisi
        

- Assessorament familiar
       . dificultats en el marc de la parella
       . conflictes amb els fills 
       . L'encaix de la familia i l'adolescència
       . dificultats en el marc de la familia extensa

- Gestió transformativa del conflicte: acompanyament en la gestió del conflicte des d'una perspectiva transformativa, entenent el conflicte com una oportunitat de creixement personal.

- Supervisió i acompanyament d'equips: Els equips de treball adquireixen dinàmiques de funcionament que marquen implícita i/o explícitament unes normes i missatges que influeixen en les relacions i en l’eficàcia de la feina. La gestió del poder, la presència o absència de reconeixement, els rols que cada membre de l’equip duu a terme,... són aspectes que influeixen en el desenvolupament de la tasca professional.
Així mateix, en el camp dels serveis d’atenció a la persona ( educatius, mediació, serveis socials, infància,... ) el professional es troba utilitzant com a recurs bàsic per al desenvolupament del seu rol, el vincle; amb totes les implicacions i dificultats que això comporta.
Dedicar un temps, de forma periòdica, a realitzar una anàlisi de les dinàmiques establertes, els recursos utilitzats i netejar els assumptes pendents que entorpeixen el fluir professional, millora de forma substancial l’ambient i desenvolupament de l’equip i la seva tasca.

- Formació en Comunicació Positiva: basada en el paradigma de la Comunicació No Violenta de Marshall Rosenberg. Dirigida a:

  - mestres: aplicació de la Comunicació positiva en el marc de l'aula i en la        relació amb els pares.
  - pares i mares: com comunicar-se amb els fills des d'una perspectiva                 més positiva ?
  - altres professionals: com millorar la comunicació interpersonal?

Cursos:

"Comunicació positiva pares-fills. Promoure una relació positiva amb els nostres fills"

" Elements claus per a promoure un clima positiu a l'aula"

"Adolescència. Un repte i una oportunitat per tota la familia"

" Comunicació positiva i gestió transformativa del conflicte"

" Comunicació Positiva en el marc de l'empresa. Eficàcia i comunicació un tàndem."


- Formació en Mediació Sistèmicaorientada a compartir les experiències en la gestió positiva del conflicte des de l’òptica de l’aplicació de noves metodologies en l’orientació sistèmica i la Comunicació Positiva.
Per una banda, el paradigma sistèmic ens ofereix una mirada alternativa vers el conflicte i els elements fonamentals per a  una gestió transformativa eficaç. Aspectes com la consciència del vincle, de la mirada, el sistema i la seva dinàmica que se’n deriven, ens aporten recursos innovadors aplicables al procés de gestió del conflicte.


.... i Formacions a mida