miércoles, 11 de septiembre de 2019

Plaça BECADA en la Formació especialitzada en mediació sistèmica

Hola a tots i totes,

estàs buscant una formació que atengui el teu desenvolupament personal a l'hora que el professional? Per a aquells/es professionals que ens dediquem al treball amb persones, tenir cura de la nostra pròpia persona és fonamental.

"Mis propios límites son mis límites profesionales;  conocerlos y poder traspasarlos me da calidad de Vida y ,profesionalmente,  amplia mi potencial de acompañamiento al otro ." Makarena Moreno-Torres Camy

La FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN MEDIACIÓ SISTÈMICA  , en la seva 5ena edició, ofereix una formació d'alta qualitat per promoure l'ús i la difusió de la Mediació Sistèmica, com un nou paradigma en mediació; atenent alhora la dimensió professional ( tècniques, habilitats i recursos ) i la personal ( autoconeixement, autocura, presència ).

Després de 9 anys de desenvolupament del mètode, de donar-lo a conèixer a través de col·laboracions formatives en diversos màsters de Mediació (  l'ICAB, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Rovira i Virgili, la UDG,... ) i diferents col·legis professionals; i de recollir els comentaris de molts mediadors assistents als meus cursos i seminaris; ofereixo un curs teòric-pràctic, amb la col·laboració de professionals d'alt nivell, per tal de dotar dels recursos i habilitats necessàries, per a poder treballar des d'aquesta perspectiva.
La formació s'inicia el mes d'octubre  i el període de matriculació és al llarg del mes de setembre. Per a una major qualitat a la formació el grup és reduït. Oferim 1 plaça becada ( reducció en l'import de la matrícula) per a persones amb dificultats econòmiques.

Els interessats cal que enviïn CV per email i demanin una entrevista prèvia de selecció, bé a través del email  info@mediacionsistemica.cat, bé a través del 675454742.

Confio que la proposta us sigui interessanti us animo a fer-ne difusió,


---------------------------------------------------------------------------------------------

Hola a TODOS Y TODAS,
¿estás buscando una formación que atienda  tu desarrollo personal a la vez que el profesional? Para aquellos/as profesionales que nos dedicamos al trabajo con personas, atender nuestra  propia persona es fundamental.

"Mis propios límites son mis límites profesionales;  conocerlos y poder traspasarlos me da calidad de Vida y ,profesionalmente,  amplia mi potencial de acompañamiento al otro ." Makarena Moreno-Torres Camy


La FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN MEDIACIÓN SISTÉMICA, en su 5a ediciónofrece una formación de alta calidad para promover el uso y la difusión de la Mediación Sistémica, como un nuevo paradigma en mediación; atendiendo a la vez la dimensión profesional ( técnicas, habilidades y recursos ) y la personal ( autoconocimiento, autocuidado, presencia.... ).

Después de 9 años de desarrollo del método, de darlo a conocer a través de colaboraciones formativas en diferentes másters de Mediación ( ICAB, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Rovira i Virgili, UDG,...) y diferentes colegios profesionales; y de recoger los comentarios de muchos mediadores asistentes a mis cursos y seminarios; ofrezco un curso teórico-práctico, con la colaboración de profesionales de alto nivel, a fin de dotar de los recursos y habilidades necesarias, para poder trabajar desde esta perspectiva.


La formación se inicia en octubre de 2019 y el periodo de matriculación es en el mes de septiembre. Para una mayor calidad en la formación el grupo es reducido Ofrecemos 1 plaza becada ( reducción en el importe de la matrícula) para personas con dificultades económicas. 
Los interesados deben enviar CV por email y pedir una entrevista previa de selección, a través del email info@mediacionsistemica.cat, o al 675454742.

Confío en que la propuesta os sea interesante, y os animo a hacer difusión,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Escriu aquí el teu comentari o aportació: